Ostoskori

Ostoskorisi on tyhjä.

Tietosuojaseloste

Tämä on Mifuko Oy:n  henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 08.06.2018. Viimeisin muutos 08.06.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Mifuko Oy, Hämeentie 130 A 00560, Helsinki
Y-tunnus: 22522395

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Minna Impiö,  puhelin: 050 593 2044
info@mifuko.fi

3. Rekisterin nimi

Mifuko Oy:n verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Henkilötietoja käytetään

 • verkkokaupan tilausten käsittelyyn

 • asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen.

 • asiakkaan tunnistamiseen ja yksilöintiin verkkopalvelussa

 • asiakastietojen sekä asiakas- ja kontaktihistorian hallintaan

 • palveluista tiedottamiseen ja viestimiseen

 • suoramarkkinointiin asiakkaan erillisellä suostumuksella

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterimme voi sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan perustiedot

 • nimitiedot (yrityksen/henkilön)

 • osoitetiedot

 • puhelinnumero

 • sähköpostiosoite

 • www-osoite

 • IP-osoite

Käyttäjätilin tiedot

 • verkkopalvelun käyttäjätunnus sekä kryptattu salasana

 • kirjautumistiedot ja historia

 • käyttäjätilin historia

 • Verkkokaupan tilaushistoria

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

 • laskutus- ja toimitustiedot (y-tunnus, osoite ym. yhteystiedot)

 • lahjaostoksia ja palkintoja koskevat tiedot: vastaanottajan nimi, postiosoite, toimitusosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 • verkkokaupan tilaushistoria

 • tiedot markkinoinnin luvista/kielloista

 • uutiskirjeen tilaukset, tilastot ja lähetyshistoria

 • tiedot jotka asiakas on itse antanut verkkosivuston lomakkeiden kautta (mm. tuotearvostelut, tarjouspyynnöt, esitetilaukset, palautteet tai muut pyynnöt)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaan tietoja ei luovuteta Mifuko Oy:n tai Mifuko Oy:n valtuuttamien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Valtuutettuja kolmansia tahoja ovat: palvelun ylläpitäjät ja kehittäjät, tilauksia toimittavat ja maksupalveluja tarjoavat yritykset. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

Nämä valtuutetut kolmannet osapuolet saavat käyttää asiakkaidemme henkilötietoja ainoastaan tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin. Lain edellyttämissä tapauksissa kuten väärintäkäytösten selvittämisessä tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme asiakkaidemme henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei

 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen

Jos emme pysty jotain tietoa pyydettäessä poistamaan järjestelmistämme, ilmoitamme siitä aina asiakkaalle ja perustelemme syyn.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksella ja huolellisesti. Tiedot on suojattu asianmukaisin toimenpitein sekä teknisesti että hallinnollisesti. Henkilötietojen tallentamiseen käytettävän laitteistojen ja ohjelmistojen tietoturvaa valvotaan aktiivisesti ja pidetään yllä säännöllisin ohjelmistopäivityksin. Tiedot ja palvelu suojataan teknisillä toimenpiteillä kuten palomuurilla, salaustekniikoilla ja käyttöoikeuksilla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin kirjatut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Hänellä on myös oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista ja puutteellisen tiedon täydentämistä. Edellämainitut pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti suoraan rekisterinpitäjälle ja pyynnön lähettäjän on todistettava henkilöllisyytensä väärinkäytöksien estämiseksi. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa esim. tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksessa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Evästekäytäntö

Evästeiden käyttö Mifuko Oy:n verkkosivuilla

Verkkosivuillamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, puhelimelle tai tabletille. Evästeitä käytetään yleisesti, että sivustot toimisivat parhaimmalla mahdollisella tavalla ja ne mahdollistavat teknisesti tietyt sivuston toiminnallisuudet (esim. kirjautumisen). Evästeiden avulla voidaan myös välittää tietoa sivuston omistajille.

Evästeiden poisto ja estäminen

Voit halutessasi tyhjentää evästeet selaimesi asetuksista tai estää kokonaan evästeiden tallentamisen  esim. käyttämällä sivustoa yksityisen selaamisen tilassa (eng. Incognito tai Private browsing). Osa sivuston toiminnoista, kuten käyttäjätilin luominen ja kirjautuminen, sekä verkkokaupasta tilaaminen vaatii toimiakseen evästeiden hyväksymisen.

Evästetyypit

Sivustomme käyttää erilaisia evästeitä

1) Istuntokohtaiset evästeet

Säilyvät muistissa selaimen aukion ajan mutta tuhoutuvat heti kun selain suljetaan. Istuntokohtaisilla evästeillä tallennetaan vain teknistä tietoa selaimen asetuksista joiden avulla voidaan taata sivuston toimivuus erilaisissa selainympäristöissä. Istuntokohtaisiin evästeihin ei tallenneta käyttäjää yksilöiviä tietoja.

2) Seurantaevästeet

Seurantaevästeet säilyvät selaimen muistissa myös sulkemisen jälkeen. Seurantaevästeitä tallennetaan vain niille käyttäjille jotka haluavat kirjautua sivustolle tai lisätä tuotteita ostoskoriin. Seurantaevästeiden avulla rekisteröityminen ja kirjautuminen on teknisesti mahdollista. Evästeeseen tallennetaan tieto milloin on kirjauduttu ja kauanko kirjautuminen on voimassa. Ostoskorievästeen avulla tieto ostoskoriin lisätyistä tuotteista säilyy selaimen muistissa.

3) Googlen seurantaevästeet

Verkkosivustollamme käytetään Google Analytics -analysointiohjelmaa, joka helpottaa sivuston käytön seurantaa ja mahdollistaa sen jatkokehityksen. Evästeisiin kerätään nimettömänä perustietoja käyttäjien verkkokäyttäytymisestä. Evästeisiin tallennetut tiedot siirtyvät Googleen. Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon. Lisätietoja Googlen tallentamista evästeistä https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...

Google Analyticsin evästeiden käytön voi estää lataamalla ja ottamalla käyttöön omassa selaimessaan Google Analytics Opt-out Browser Add-on -lisäosan